Duet

  • Pizza z Pieca
  • Pokoje Gościnne
  • Świeże Sałatki

Zabawa Walentynkowo-Ostatkowa

Restauracja "Duet" zaprasza na Zabawę™ Walentynkowo-Ostatkową… 18 lutego 2012 r. 

- Początek zabawy godz. 20:00 - 4:00,

- Cena 50 zł / os.

- Gra zespół‚ "Szcz궛liwy Traf",

- Menu obfite jak zawsze.

Kontakt: Ul. Kościuszki 2, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, +48 602 314 586 lub +48 668 533 956 jagodatrzcinsko@wp.pl


projekt:ulises.pl©2011 - 2012

<--- hekko ---!>